Sneeuw NT Gent

SPEL

Pierre Bokma
Els Dottermans
Frank Focketyn
Melih Gençboyacı
Dilan Yurdakul
Celil Toksöz
Melike Tarhan (zang)

CREDITS

Tekst: Naar de gelijknamige roman van Orhan Pamuk (“Kar”, uitgeverij the Wylie Agency), in een vertaling van M. Dorleijn en H. van der Heijden (uitgeverij De Bezige Bij)
Regie:Luk Perceval
Bewerking en dramaturgie:Steven Heene
Decor:Katrin Brack
Kostuums: Ilse Vandenbussche
Licht:Mark Van Denesse
In coproductie met:Zina, Female Economy, KVS


Met Sneeuw schreef de Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk een even rijkelijk als bevreemdend boek. Thema’s als liefde, politiek en religie worden er met elkaar verweven tot een complex maar aantrekkelijk geheel. Met subtiele humor schetst hij een portret van zijn vaderland: een immens grensgebied tussen westerse en oosterse waarden, een wereld waarin rede, lust en religie al eeuwenlang vechten om voorrang en waarin elk individu voor zichzelf de keuze moet maken: hoe vul ik mijn Turkse identiteit in?

Op vraag van regisseur Luk Perceval, die na Platonov (2013), Front (2014) en Oogst van de wrok (2016) opnieuw een voorstelling voor NTGent zal ensceneren, kiezen we resoluut voor een titel van formaat. We citeren uit de Volkskrant: “Sneeuw is prachtig geschreven en verteld. Maar het is tegelijkertijd een politieke roman waarin de schrijver het conflict dat de wereld hoofdpijn bezorgt serieus neemt.” De keuze om een nieuwe, eigen bewerking van Pamuks beklijvende roman te maken, is zowel geïnspireerd door het land Turkije, waar de emoties dezer dagen hoog oplaaien en de politiek zich steeds meer van haar grimmige kant laat zien, als door de grote – en intussen ook erg vertrouwde – Turkse aanwezigheid in tal van Europese steden, waaronder onze thuishaven Gent.

Sneeuw is één van de vijf beste voorstellingen van het najaar volgens Cuttingedge.be​

Perceval plaatst helende stilte en liefde tegenover alle politieke en maatschappelijke ellende. – Els Van Steenberghe, Knack Focus

 Als dissectie van de gespleten persoonlijkheid van de Turkse natie enerzijds en de universele kracht van liefde en passie anderzijds, is ‘Sneeuw’ volmaakt theater. Zo indringend en tegelijk zo teder – een wonde op scène, een wonder op scène.
– Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge

Deze Sneeuw is veel meer dan een liefdesverhaal. Het is, met een cast die voor de helft uit spelers met Turkse roots bestaat (inclusief erg geslaagde a capella intermezzo’s van de Gents-Turkse zangeres Melike Tarhan) open en oprecht theater dat recht uit het hart komt en dat op een aparte manier inspirerend werkt, zoals ook Ka op de gekste momenten inspiratie voor verzen voelt opborrelen. – Magali Degrande, Het Nieuwsblad

Politiek, liefde en theater worden metaforen voor elkaar. Om al deze kwesties te kunnen doordenken heb je wellicht de ruimte van een roman nodig. Maar Perceval dwingt in elk geval tot iets waar de inwoners van deze gespannen mikrokosmos niet in slagen: aandachtig luisteren naar de meerstemmigheid, zonder te oordelen. – Charlotte De Somviele, De Standaard

Luk Perceval heeft een strakke, bijna abstracte voorstelling gecreëerd, die onophoudelijk de fantasie prikkelt en nieuwsgierigheid wekt. Sneeuw oogt misschien eenvoudig, maar elk woord en elke beweging is weloverwogen en staat ten dienste van de kunst van het theatrale vertellen. – Karin Veraart, De Volkskrant

Trailer NT Gent:

Comments are closed.